ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Állapot: 2018. májusa 

1. A weboldalainkon történő adatvédelem és adatgyűjtés rövid áttekintése

Általános útmutatások
Az alábbi tudnivalók egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor felkeresi weblapunkat. Személyes adat minden olyan adat, amelyekkel Ön személy szerint azonosítható. Az adatvédelem témájával kapcsolatos részletes információk a következő szövegben találhatók.

Ezeken a weboldalakon cookie-kat használunk. Ezzel kapcsolatban további információk a weboldalunk „Adatgyűjtés” című részének 3. pontjában találhatók. Ott azt is ismertettük, hogy hogyan tilthatja le a cookie-k használatát és a cookie révén gyűjtött adatok felhasználását névtelen vagy álneves használati profilok segítségével.

Ki felel az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?
Ezen a weboldalon az adatfeldolgozást a weboldal üzemeltetője végzi. Annak kapcsolatfelvételi adatai a weboldal impresszumban találhatók.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?
Az Ön adatainak gyűjtését úgy végezzük, hogy azokat Ön önkéntesen a rendelkezésünkre bocsátja. Ezek lehetnek például űrlapokon megadott adatok (regisztráció, ajánlatkérés, stb.).

Mire használjuk az Ön adatait?
A meglévő adatokat alapvetően arra célra használjuk, amelyre Ön a rendelkezésünkre bocsátotta azokat, például kérdéseinek megválaszolására, megbízásainak feldolgozására, illetve bizonyos információkhoz vagy ajánlatokhoz való hozzáférés biztosítására. Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy biztosíthassuk a weboldal hibátlan működését. Más adatokat az Ön használati szokásainak elemzésére használhatunk.

Adatok továbbítása
Ha Ön hozzájárulását adta, vagy törvényileg jogosultak vagyunk rá, személyes adatait a fenti célok érdekében továbbíthatjuk a BalTec leányvállalatainak és elosztóhálózatának (az adott ország képviselőinek).
Ezeknek a weboldalaknak az üzemeltetésével és a weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben a BalTec együttműködik a szolgáltatókkal, például a hosting vagy az informatikai karbantartás terén.

Az ismertetett címzettek esetleg az Európai Gazdasági Térségen kívül találhatók („harmadik országok”), ahol az alkalmazandó jog nem garantálja ugyanazt az adatvédelmi szintet, mint a felhasználó saját országában. Ebben az esetben a BalTec megfelelő intézkedéseket foganatosít annak érdekében, hogy más módon biztosítsa a megfelelő szintű adatvédelmet.

Az adatok továbbadása kizárólag az alkalmazandó jogszabályokban foglaltak szerint történik. Személyes adatait nem adjuk el és más módon sem értékesítjük azokat.

Milyen jogai vannak Önnek adataival kapcsolatban?
Bármikor jogosult térítésmentesen információt kérni a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjeiről és az adattárolás céljáról. Ezenkívül Ön kérheti ezeknek az adatoknak a helyreigazítását, letiltását vagy törlését. Ebből a célból és az adatvédelemre vonatkozó további kérdésekkel kapcsolatban bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az impresszumban megadott címen. Ezenkívül az illetékes felügyeleti hatóságnál élhet panasztételi jogával.

Elemzési eszközök és harmadik fél szolgáltatók eszközei
Amikor ellátogat a weblapunkra, statisztikailag értékelhetjük az Ön böngészési szokásait. Ez elsősorban cookiek-kal és úgynevezett elemzési programokkal történik. Az Ön böngészési szokásait általában anonim módon elemezzük; a böngészési adatokból nem lehet Önre vissza következtetni. Ön kifogásolhatja ezt az elemzést vagy megakadályozhatja azt, hanem használ bizonyos eszközöket. Erre vonatkozóan részletes információk az Elemzési eszközök című rész 3. pontjában találhatók.

Ezt az elemzést kifogásolhatja. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt a kifogásolás lehetőségeiről.
 

2. Általános tudnivalók és kötelező információk

Adatvédelem
A személyes adatok védelme fontos a BalTec számára, aki nagyon komolyan veszi ezt a kérdést. Az impresszumban említett BalTec AG („BalTec“) ezeket a weboldalakat a személyes adatok védelmére és az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemelteti.

Ennek a weboldalnak a használatakor begyűjtik az Ön különböző személyes adatait. A személyes adatok olyan információk, amelyekkel személy szerint azonosítani lehet Önt. Ebben az adatvédelmi irányelvben elmagyarázzuk, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk azokat. Azt is elmagyarázzuk, hogy mindez hogyan és milyen célokra történik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az interneten történő adatátvitel (például az e-mailben folytatott kommunikáció során) biztonsági hiányosságokat mutathat. Nem lehet biztosítani az adatok teljes védelmét harmadik fél általi hozzáféréssel szemben.

A felelős szervezetre vonatkozó utalás
A weblapon található adatok feldolgozásáért felelős szervezetet az impresszumban tüntettük fel.

Az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonása
Számos adatfeldolgozási műveletet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehet végrehajtani. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő e-mailben informális üzenetet küldenie nekünk. A visszavonásig folytatott adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Panasztételi jog az illetékes felügyeleti hatóságnál
Adatvédelmi jogsértések esetén az érintett panasszal élhet az illetékes felügyeleti hatóságnál. Adatvédelmi jogi kérdésekben az illetékes felügyeleti hatóság annak az országnak az adatvédelmi biztosa, ahol vállalatunk székhelye található. Az adatvédelmi biztosok listája, valamint elérhetőségeik a következő linkek segítségével érhetők el European Commission.

Adatátvitel-korlátozási jog
Önnek jogában áll az Ön beleegyezése alapján vagy egy szerződés teljesítése érdekében általunk feldolgozott adatokat saját maga vagy egy harmadik fél számára általánosan elterjedt, gépileg olvasható formában kikérni. Ha Ön az adatok közvetlen átvitelét kéri egy másik felelős személy részére, akkor erre csak akkor kerül sor, ha az technikailag megvalósítható.

Felvilágosítás, letiltás, törlés
Az érvényes törvényi rendelkezések keretében Önnek jogában áll térítésmentesen információt kérni az Önről tárolt személyes adatokról, azok eredetéről, címzettjeiről és az adatfeldolgozás céljáról, adott esetben pedig jogában áll kérni a szóban forgó adatok helyreigazítását, letiltását vagy törlését. Ezzel, valamint a személyes adatok témájára vonatkozó további kérdéseivel bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az impresszumban megadott címen.

Reklám e-mailek kifogásolása
Az impresszum-vezetési kötelezettség keretében ezennel elutasítjuk a nyilvánosságra került kapcsolattartási adatok felhasználását kéretlen reklámok és információs anyagok küldéséhez. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják maguknak a jogot arra, hogy hirdetési információk kéretlen küldése (például spam e-mailek útján) esetén megtegyék a megfelelő jogi lépéseket.
 

3. Adatgyűjtés a weblapunkon

Cookie-k
Amikor Ön ellátogat a BalTec weboldalaira, az Ön végfelhasználói készülék én „cookie-k” formájában információkat helyezünk el. A cookie-k nem károsítják a számítógépet és nem tartalmaznak vírusokat. A cookiek-nak köszönhetően még inkább felhasználóbarát, hatékony és biztonságos kínálatot nyújthatunk. A cookie-k apró szövegfájlok, amelyek az Ön számítógépének böngészőjében tárolódnak.

A cookie-k például lehetővé teszik számunkra, hogy weboldalunkat az Ön érdeklődéséhez igazítsuk vagy jelszavát elmentsük, hogy ne kelljen azt minden alkalommal mindig újra beírnia. Leggyakrabban úgynevezett „munkamenet-cookie-kat” használunk. A weblap látogatásának végén azok automatikusan törlődnek. Más cookie-k az Ön végfelhasználói készülékén tárolódnak, amíg nem törli azokat. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük az Ön böngészőjét weblapunk következő meglátogatásakor.

Böngészőjét úgy állíthatja be, hogy tájékoztatást kapjon a cookie-k elhelyezéséről és csak bizonyos esetekben engedélyezze a cookie-k elhelyezését, más esetekben vagy általánosságban pedig letiltsa a cookie-k elfogadását, továbbá aktiválja azok automatikus törlését a böngészőből való kilépéskor.

Számos vállalati hirdetési cookie-t kezelhet a www.aboutads.info/choices/ USA vagy a http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ EU webhelyen.

Az alábbiakban olyan linkeket állítottunk össze, amelyek részletes információkkal szolgálnak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell letiltani cookie-kat a legelterjedtebb böngészőkben:

Vegye figyelembe, hogy a weboldalaink bizonyos funkciói cookie-k nélkül esetleg nem vagy nem megfelelően működnek.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához vagy bizonyos Ön által igényelt funkciók ellátásához szükséges cookie-k a GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontján alapulnak. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a cookie-k tárolása, hogy műszakilag hibamentes és optimalizált szolgáltatást nyújthasson. Más (például a böngészési szokások elemzésére szolgáló) cookie-k tárolása esetén azokat ebben az adatvédelmi nyilatkozatban külön tárgyaljuk.

Cookie-k és a forgalmi számadatokra vonatkozó jelentések
A munkamenet-cookie-k olyan apró információs egységek, amelyeket a szolgáltató a látogató számítógépének RAM memóriájában tárol. A munkamenet-cookiek-ban véletlenszerűen generált egyértelmű azonosítószám, az úgynevezett munkamenet-azonosító tárolódik. Ezenkívül a cookie ki adatokat tartalmaz a saját származásáról és a tárolási időről. A munkamenet-cookie-k nem tudnak más adatokat tárolni.

Űrlapok és e-mail
Ha Ön űrlapokon vagy e-mailben kérdéseket küld nekünk, akkor az űrlapokon vagy az e-mailben szereplő adatait, beleértve a kérdés, illetve további kérdések feldolgozása céljából ott megadott kapcsolattartási adatait, nálunk tároljuk. Ezeket az adatokat beleegyezése nélkül másoknak nem továbbítjuk.

Az űrlapokon vagy az e-mailben feltüntetett adatok feldolgozása ezért kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (a GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének a) pontja). Ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő e-mailben informális üzenetet küldenie nekünk. A visszavonásig végrehajtott adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az Ön által az űrlapokon vagy e-mailben megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, nem vonja vissza az adattárolásra vonatkozó beleegyezését vagy amíg meg nem szűnik az adattárolás célja (például miután feldolgoztuk kérését). A fentiek nem érintik a kötelező törvényi rendelkezéseket, különös tekintettel az adat megőrzési határidőkre.
 

4. Elemzőeszközök

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) webelemzési szolgáltatását, a Google Analytics-t használja. A használat magában foglalja az „Universal Analytics” üzemmódot. Ezzel lehetővé teszi az adatok, a munkamenetek és az interakciók több eszközön keresztüli hozzárendelését egy álneves felhasználói azonosítóhoz, biztosítva ezáltal egy felhasználó különböző készülékeken végzett tevékenységeinek elemzését.

A Google Analytics ún. „cookie-kat” használ, amelyek az Ön számítógépén tárolt szövegfájlok és a weboldalunk használatának elemzését teszik lehetővé. A cookie által a weboldal használatáról közvetített információk rendszerint a Google Inc. USA-beli szerverére kerülnek és ott tárolják azokat. Ha viszont aktiválja az IP-névtelenítés funkciót ezen a weboldalon, akkor a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt aláíró más tagállamokban a tárolás előtt rövidíti. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google USA-beli szerverére és rövidítik ott azt. A Google Analytics használatakor az Ön böngészőjéről továbbított IP-címet nem egyesítik a Google más adataival. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön általi használatát, jelentéseket készítsen a weboldalon folyó tevékenységekről és további, a weboldal és az Internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. A fentiekben említett célokból az adatok feldolgozása nekünk is jogos érdekünk. A Google Analytics használatának jogalapját a telemédiáról szóló törvény 15. paragrafusának 3. bekezdése, illetve a GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja alkotja. Az általunk küldött és cookiek-hoz, felhasználói azonosítókhoz (például User-ID) vagy hirdetési azonosítókhoz kapcsolódó adatok 14 hónap elteltével automatikusan törlődnek. A lejárt megőrzési időtartamú adatok törlésére havonta egyszer automatikusan kerül sor. Részletesebb információk a felhasználási feltételekről és az adatvédelméről a https://www.google.com/analytics/terms/hu.html ill. a https://policies.google.com/?hl=hu címen találhatók..

A sütik telepítését böngészője megfelelő beállításával letilthatja, de felhívjuk figyelmét arra, hogy ebben az esetben a jelen weboldal összes funkciója teljes mértékben nem érhető el. Ezen kívül a cookie által létrehozott és a weboldal használatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét is) Google általi regisztrálását, ill. feldolgozását úgy akadályozhatja meg, hogy letölti és telepíti a megfelelő böngésző-bővítményt. Az Opt-Out cookie-k megakadályozzák az Ön adatainak későbbi gyűjtését ennek a weboldalnak a meglátogatásakor.

 

5. Beépülő modulok és eszközök

YouTube
Weboldalainkon videók találhatók a Google által üzemeltetett YouTube oldalról. Az oldalak üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Amikor felkeresi a YouTube videókat tartalmazó oldalainkat, akkor kapcsolódni fog a YouTube szervereire. Ekkor a YouTube szervere információt kap arról, hogy Ön mely oldalainkat látogatta meg.

Ha bejelentkezett YouTube fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube számára, hogy az Ön böngészési szokásait közvetlenül hozzárendelje az Ön személyes profiljához. Ezt úgy akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik YouTube fiókjából.

A YouTube használata cégünk online kínálatának tetszetős megjelenítése érdekében történik. A GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja értelmében ez jogos érdeknek minősül.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat lásd a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában, a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de. Opt-Out lehetőség itt áll rendelkezése: https://adssettings.google.com/authenticated.

6. LinkedIn Social Media

The button to the social network LinkedIn Corporation, USA, is installed on our website. You can recognize the button by the LinkedIn logo. By clicking on it, LinkedIn thereby receives the information that you have visited our site with your IP address. This allows LinkedIn to assign the visit to our pages. We would like to point out that we, as the provider of the pages, have no knowledge of the content of the collected data or its use by LinkedIn. For more information, visit https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

7. Gépi fordítás

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalunkon található egyes szövegeket és nyelveket gépi fordítóprogramok segítségével fordítottuk le.