POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stan na: Maj 2018 r. 

1. Ochrona danych i ich gromadzenie na naszych witrynach internetowych w skrócie

Wskazówki ogólne
Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można identyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w poniższym tekście.

Na tych witrynach używamy plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 3 Gromadzenie danych na naszej witrynie internetowej. Opisano w nim również, w jaki sposób można sprzeciwić się korzystaniu z plików cookie oraz korzystaniu z danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookie w anonimizowanych lub pseudonimizowanych profilach użytkowników.

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie?
Przetwarzanie danych na tej witrynie odbywa się przez operatora witryny internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w metryczce na tej witrynie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Państwa dane są gromadzone, gdy są dobrowolnie nam przekazywane. Mogą to być na przykład dane wprowadzane w formularzach (rejestracja, zapytanie ofertowe itp.).

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Istniejące dane są z zasady wykorzystywane do celów, dla których zostały nam przekazane, np. do odpowiadania na zapytania, przetwarzania zamówień lub zapewnienia dostępu do określonych informacji lub ofert. Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania witryny internetowej. Inne dane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników.

Przekazywanie danych
Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę lub jeżeli jesteśmy do tego prawnie upoważnieni, możemy ujawnić Państwa dane osobowe spółkom zależnym i sieci dystrybucyjnej BalTec (przedstawicielom w danym kraju) w celach wymienionych powyżej.
BalTec współpracuje  w związku z obsługą tych witryn internetowych i usługami świadczonymi za pośrednictwem tych witryn z usługodawcami, takimi jak usługodawcy w zakresie hostingu lub utrzymania IT.

Opisani odbiorcy mogą być zlokalizowani w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („kraje trzecie”), w których obowiązujące prawo nie gwarantuje takiego samego poziomu ochrony danych jak w kraju pochodzenia. W takim przypadku BalTec podejmie środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych w inny sposób.

Dane są przekazywane wyłącznie w ramach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych osobom trzecim ani w żaden inny sposób wprowadzać ich do obrotu.

Jakie mają Państwo prawa względem swoich danych?
Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w metryczce. Mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych usługodawców
Podczas odwiedzin naszej witryny internetowej statystycznie może być oceniane Państwa zachowanie podczas surfowania. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie można przypisać tego zachowania do żadnej osoby. Można sprzeciwić się tej analizie lub jej uniknąć, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 3 Narzędzia analityczne.

Można sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Państwa o możliwości zgłoszenia sprzeciwu w niniejszej polityce prywatności.
 

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Polityka prywatności
Ochrona danych osobowych jest ważną kwestią dla firmy BalTec i traktuje ten temat bardzo poważnie. Wskazana w metryczce firma BalTec AG („BalTec”) prowadzi te witryny internetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych osobowych.

Podczas korzystania z tej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to dokonywane.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówki dotyczące organu odpowiedzialnego
Organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych na tej witrynie internetowej jest wymieniony w metryczce.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy przesłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych aż do cofnięcia udzielonej zgody.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru
W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych zainteresowanej osobie przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych w danym kraju, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem: European Commission.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były udostępnione Państwu lub osobom trzecim we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zwrócą się Państwo o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacja, blokowanie, usuwanie
Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, a w razie konieczności do ich korekty, zablokowania lub usunięcia w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych prosimy w dowolnej chwili o kontakt pod adresem podanym w metryczce.

Sprzeciw wobec korespondencji reklamowej
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązkowych informacji zamieszczonych w metryczce do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tych witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionych informacji reklamowych, takich jak spam.
 

3. Gromadzenie danych na naszej witrynie internetowej

Pliki cookie
Podczas odwiedzania witryn internetowych BalTec informacje są zapisywane na urządzeniu końcowym w formie plików „cookie”. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą uczynieniu naszej witryny bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Pliki cookie umożliwiają nam na przykład dostosowanie witryny internetowej do zainteresowań użytkownika lub zapisanie hasła w taki sposób, aby nie było konieczności ponownego wprowadzania go za każdym razem. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnym odwiedzaniu naszej witryny internetowej.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na ich stosowanie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle oraz aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki.

Wieloma reklamowymi plikami cookie przedsiębiorstw można zarządzać za pośrednictwem witryny internetowej USA www.aboutads.info/choices/ lub witryny UE http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Poniżej znajdują się linki, pod którymi można znaleźć szczegółowe informacje na temat dezaktywacji plików cookie w popularnych przeglądarkach:

Należy pamiętać, że niektóre funkcje naszych witryn internetowych mogą bez plików cookie już nie działać lub mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji wymaganych przez Państwa, są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika) są przechowywane, zostaną one oddzielnie omówione w niniejszej polityce prywatności.

Pliki cookie i komunikaty dotyczące numerów dostępu
Sesyjne pliki cookie to małe jednostki informacyjne, które dostawca przechowuje w pamięci głównej komputera użytkownika. Wygenerowany losowo niepowtarzalny numer identyfikacyjny, tzw. identyfikator sesji, przechowywany jest w pliku cookie sesji. Ponadto, plik cookie zawiera informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Pliki cookie sesji nie mogą przechowywać żadnych innych danych.

Formularze i poczta elektroniczna
W przypadku przesłania nam zapytań za pośrednictwem naszych formularzy lub poczty elektronicznej, Państwa dane z formularzy lub poczty elektronicznej, w tym dane kontaktowe, które nam Państwo podali, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularzy lub wiadomości e-mail odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy przesłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone aż do cofnięcia zgody.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzach lub wiadomości e-mail pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo od nas usunięcia danych, cofnięcia zgody na przechowywanie danych lub do czasu, gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.
 

4. Narzędzia analityczne

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Zastosowanie obejmuje tryb pracy „Universal Analytics” (Uniwersalna analiza). Umożliwia to przypisanie danych, sesji i interakcji między wieloma urządzeniami do pseudonimowego identyfikatora użytkownika, a tym samym analizę aktywności użytkownika w różnych urządzeniach.

Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika i umożliwiające analizę wykorzystywania przez Użytkownika danej witryny internetowej. Informacje na temat korzystania przez Użytkownika z tej strony, utworzone przez plik cookie przesyłane są do serwera firmy Google, znajdującego się w USA i tam są przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej witrynie internetowej, adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przesyłany jest pełen adres IP i tam zostaje skrócony. Przekazywany przez witrynę internetową w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google. Na zlecenie operatora tej witryny firma Google będzie na rzecz operatora witryny korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach oraz świadczenia innych usług internetowych powiązanych z witryną. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych również leży w tych celach. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest § 15 ust. 3 TMG i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane przesłane przez nas i połączone z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklam są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na witrynie internetowej https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/?hl=pl.

Zapisywanie ciasteczek można uniemożliwić poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na to, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji oferowanych przez witrynę. Można zapobiec przesyłaniu danych generowanych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania z witryny (wraz z adresem IP użytkownika) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępny do pobrania dodatek dla przeglądarki. Pliki cookie opt-out uniemożliwiają w przyszłości zbieranie Państwa danych podczas odwiedzania tej witryny internetowej.

 

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube
Na naszych witrynach internetowych znajdują się filmy wideo z serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Operatorem tych witryn jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Odwiedzając jedną z naszych witryn wideo YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany, które witryny odwiedził użytkownik.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie na YouTube, pozwalają Państwo YouTube powiązać swoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio ze swoim profilem osobistym. Można temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de. W tym przypadku istnieje możliwość wyłączenia przez Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

6. LinkedIn Social Media

The button to the social network LinkedIn Corporation, USA, is installed on our website. You can recognize the button by the LinkedIn logo. By clicking on it, LinkedIn thereby receives the information that you have visited our site with your IP address. This allows LinkedIn to assign the visit to our pages. We would like to point out that we, as the provider of the pages, have no knowledge of the content of the collected data or its use by LinkedIn. For more information, visit https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.