DECLARAŢIE DE PROTECŢIE A DATELOR

Ediţia: mai 2018 

1. Protecţia datelor şi achiziţia datelor la paginile noastre web într-o prezentare generală

Indicaţii generale
Indicaţiile următoare oferă o perspectivă simplă asupra a ceea ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când vizitaţi pagina noastră web. Date cu caracter personal sunt toate datele cu care vă puteţi identifica personal. Informaţii detaliate referitoare la tema protecţiei datelor găsiţi în textul următor.

În aceste pagini web utilizăm cookie-uri. Informaţii suplimentare în acest sens găsiţi la punctul 3 Achiziţia datelor în pagina noastră web. Acolo se descrie şi modul în care puteţi refuza utilizarea de cookie-uri şi utilizarea datelor colectate prin cookie-uri în profilurile de folosire anonimizate sau pseudonimizate.

Cine este responsabilul pentru achiziţia datelor la această pagină web?
Prelucrarea datelor la această pagină web se realizează de către administratorul paginii web. Găsiţi aceste date de contact la Impressum în această pagină web.

Cine achiziţionează datele dumneavoastră?
Datele dumneavoastră sunt colectate prin punerea la dispoziţie de către dumneavoastră în mod voluntar. Aceste date pot fi de exemplu cele pe care le introduceţi în formulare (înregistrare, cerere de ofertă etc.).

Pentru ce folosim datele dumneavoastră?
Datele existente sunt utilizate în toate cazurile în scopul pentru care ni le-aţi pus la dispoziţie, aşadar, pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră, a prelucra comenzile dumneavoastră de lucru sau a vă crea acces la anumite informaţii sau oferte. O parte din date sunt colectate pentru a asigura o punere la dispoziţie fără erori a paginii web. Alte date pot fi folosite pentru analiza comportamentului dumneavoastră de utilizator.

Retransmiterea datelor
Dacă v-ați dat consimțământul sau dacă avem dreptul legal de a face acest lucru, este posibil să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal filialelor și rețelei de distribuție a BalTec (reprezentanți în țara respectivă) în scopurile de mai sus.
BalTec colaborează în legătură cu administrarea acestor pagini web şi cu prestaţiile prin intermediul paginii web cu prestatori de servicii ca de exemplu cei pentru hosting sau întreţinere curentă IT.

Este posibil ca destinatarii descrişi să se afle în ţări din afara spaţiului economic european („terţe ţări“), în care dreptul aplicabil nu garantează un nivel de protecţie a datelor egal cu cel din ţara dumneavoastră. În acest caz, BalTec întreprinde măsuri pentru a asigura un nivel de protecţie a datelor adecvat în alt mod.

Retransmiterea datelor se realizează exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale aplicabile şi cu respectarea acestora. Nu comercializăm datele dumneavoastră cu caracter personal şi nici nu le valorificăm în vreun alt mod.

Ce drepturi aveţi referitor la datele dumneavoastră?
Aveţi în orice moment dreptul de a fi informat gratuită asupra provenienţei, destinatarului şi scopului datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate. În continuare, aveţi dreptul de a cere corectarea, blocarea sau ştergerea acestor date. În acest scop, precum şi pentru alte întrebări referitoare la tema protecţiei datelor, puteţi să luaţi legătura cu noi la adresa indicată în Impressum. Suplimentar, vă revine dreptul de a înainta reclamaţii la autorităţile de supraveghere competente.

Utilitare de analiză şi utilitare de la terţi ofertanţi
La vizitarea paginii noastre web, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi analizat statistic. Acest lucru se realizează cu precădere prin cookie-uri şi aşa numite programe de analiză. Analiza comportamentului dumneavoastră de navigare se realizează de regulă anonim; comportamentul de navigare nu poate fi urmărit la dumneavoastră. Puteţi refuza această analiză sau o puteţi împiedica prin neutilizarea anumitor utilitare. Informaţii detaliate în acest sens găsiţi la punctul 3 Utilitare de analiză.

Puteţi refuza această analiză. Despre posibilităţile de refuzare, vă informăm în această declaraţie de protecţie a datelor.
 

2. General information and mandatory information

Protecţia datelor
Protecţia datelor cu caracter personal este o chestiune importantă la firma BalTec, care tratează foarte serios această temă. Compania BalTec AG („BalTec“) menţionată la Impressum administrează aceste pagini web în concordanţă cu prevederile legale aplicabile pentru protecţia datelor cu caracter personal şi securitatea datelor.

Când folosiţi această pagină web, sunt colectate diferite date cu caracter personal. Date cu caracter personal sunt datele cu care vă puteţi identifica personal. Această declaraţie de protecţie a datelor explicitează ce date colectăm şi pentru ce le folosim. Ea mai explică modul în care se realizează acest lucru şi în ce scop.

Atragem atenţia că transmisia de date pe internet (de ex. în comunicaţie prin e-mail) poate prezenta lacune de securitate. O protecţie fără lacune a datelor împotriva accesului terţilor nu este posibilă.

Indicaţie referitoare la persoana responsabilă
Persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor în această pagină web este prezentată la Impressum.

Revocarea acordului dumneavoastră privind prelucrarea datelor
Multe procese de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu consimţământul dumneavoastră explicit. Puteţi revoca oricând un consimţământ deja acordat. În acest scop, este suficientă o comunicarea informală prin e-mail către noi. Legitimitatea prelucrării datelor până la revocarea prelucrării realizate a datelor nu suferă atingere prin revocare.

Dreptul de a înainta reclamaţii la autorităţi de supraveghere de competenţa respectivă
În cazul încălcării unei reglementări din legislaţia privind protecţia datelor, persoanei afectate îi revine dreptul de a înainta reclamaţii la autorităţile de supraveghere competente. Autoritatea de supraveghere competentă în chestiuni de legislaţie privind protecţia datelor este responsabilul cu protecţia datelor din ţara respectivă, în care compania noastră îşi are sediul. O listă a responsabililor cu protecţia datelor, precum şi datele de contact ale acestora sunt prezentate în link-ul următor: European Commission.

Dreptul asupra transmisibilităţii datelor
Aveţi dreptul de a solicita predarea către dumneavoastră sau către un terţ, într-un format uzual poate fi citit maşinal, a datelor pe care le prelucrăm automatizat pe baza consimţământului dumneavoastră sau în cadrul ducerii la îndeplinire a unui contract. Dacă solicitaţi transmiterea directă a datelor către un alt responsabil, acest lucru se realizează numai dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Informare, blocare, ştergere
În cadrul dispoziţiilor legale în vigoare, aveţi în orice moment dreptul de informare gratuită asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate, provenienţei şi destinatarilor, precum şi asupra scopului prelucrării datelor şi, după caz, dreptul de corectare, blocare sau ştergere a acestora date. În acest scop, precum şi pentru alte întrebări referitoare la tema datelor cu caracter personal, puteţi să luaţi legătura cu noi la adresa indicată în Impressum.

Refuzare mailuri publicitare
Prin prezenta, refuz folosirea datelor de contact publicate obligatoriu în cadrul casetei redacţionale pentru transmiterea de publicitate nesolicitată explicit şi de materiale informative. Administratorii paginilor îşi rezervă explicit drepturile de acţiune juridice în caz de trimitere nesolicitată de informaţii publicitare, cum ar fi e-mail-urile spam.
 

3. Achiziţia datelor în pagina noastră web

Cookie-uri
Când vizitaţi paginile web ale firmei BalTec, pe echipamentul dumneavoastră terminal vor fi depuse informaţii sub formă de "cookie-uri". Cookie-urile nu produc niciun prejudiciu pe calculatorul dumneavoastră şi nu conţin niciun virus. Cookie-urile au rolul de a aduce ofertei noastre uşurinţă în utilizare şi de a o face mai eficientă şi mai sigură. Cookie-urile sunt mici fişiere text care sunt depuse pe calculatorul dumneavoastră şi pe care browserul dumneavoastră le salvează.

Cookie-urile ne permit, spre exemplu, să adaptăm o pagină web la interesele dumneavoastră sau să salvăm parola dumneavoastră, astfel încât să nu fie necesar să o introduceţi din nou de fiecare dată. Cele mai multe dintre cookie-urile utilizate de noi sunt aşa-numite “Session-Cookies”. Ele sunt şterse automat după finalul vizitei dumneavoastră. Alte cookie-uri rămân salvate pe echipamentul dumneavoastră terminal până când le ştergeţi. Aceste cookie-uri ne permit să recunoaştem browserul dumneavoastră la următoarea vizită.

Puteţi seta browserul dumneavoastră astfel încât să fiţi informat despre trimiterea de cookie-uri şi să permiteţi cookie-urile numai în cazuri particulare. să excludeţi acceptarea de cookie-uri pentru anumite cazuri sau să le excludeţi total, precum şi să activaţi ştergerea automată a cookie-urilor la închiderea browserului.

Puteţi administra multe cookie-uri de afişare de la companie prin pagina americană www.aboutads.info/choices/ sau pagina UE http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

În cele ce urmează am rezumat link-uri la care găsiţi informaţii detaliate privind dezactivarea cookie-urilor în browserele uzuale:

Vă rugăm să aveţi în vedere posibilitatea ca anumite funcţionalităţi din paginile noastre web să nu mai funcţioneze fără cookie-uri sau să funcţioneze incorect.

Cookie-urile care sunt necesare pentru executarea procesului de comunicaţie electronic sau pentru furnizarea anumitor funcţii dorite de dumneavoastră sunt stocate pe baza art. 6 alin. 1 lit. f din ordonanţa privind protecţia datelor. Administratorul paginii web are un interes legitim în stocarea de cookie-uri pentru ca serviciile sale să fie fără erori tehnice şi furnizate optimizat. Dacă sunt stocate alte cookie-uri (de ex. cookie-uri pentru analiza comportamentului dumneavoastră de navigare), acestea vor fi tratate în mod special în această declaraţie de protecţie a datelor.

Cookie-uri şi mesaje referitoare la numerele de acces
Session-Cookies sunt mici unităţi de informaţie care stochează un ofertant în memoria RAM a calculatorului vizitatorului. Într-un fişier Session-Cookie este depus un număr de identificare univoc generat aleator, un aşa-numit Session-ID. Suplimentar, un cookie primeşte indicaţia despre provenienţa sa şi termenul de stocare. Session-Cookies nu pot stoca niciun fel de alte date.

Formulare şi e-mail
Când ne transmiteţi solicitări prin formularele noastre sau prin e-mail, datele dumneavoastră din formulare sau din e-mail, inclusiv datele dumneavoastră de contact prezentate acolo sunt stocate la noi în scopul prelucrării solicitării şi pentru cazul unor întrebări ulterioare. Nu retransmitem aceste date fără consimţământul dumneavoastră.

Prelucrarea datelor introduse în formulare sau în e-mail se realizează, astfel, exclusiv pe baza consimţământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. din ordonanţa privind protecţia datelor). Puteţi revoca oricând acest consimţământ. În acest scop, este suficientă o comunicarea informală prin e-mail către noi. Legitimitatea proceselor de prelucrare a datelor până la revocarea prelucrării realizate a datelor nu suferă atingere prin revocare.

Datele introduse de dumneavoastră în formulare sau în e-mail rămân la noi până când ne solicitaţi ştergerea lor, revocaţi acordul dumneavoastră privind stocarea sau scopul de stocare a datelor nu mai există (de ex. după încheierea prelucrării solicitării dumneavoastră). Dispoziţiile legale obligatorii – în special termenele de păstrare – nu suferă atingere.
 

4. Utilitare de analiză

Google Analytics
Această pagină web foloseşte Google Analytics, un serviciu de analiză web de la Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA; „Google“). Folosirea cuprinde regimul de funcţionare „Universal Analytics“. În acest fel, este posibil să se atribuie un User ID pseudonim datelor, sesiunilor şi interacţiunilor pe mai multe aparate şi să se analizeze astfel activităţile unui utilizator pe mai multe aparate.

Google Analytics utilizează aşa-numite „cookies“, fişiere text care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră şi care fac posibilă o analiză a folosirii paginii web de către dumneavoastră. Informaţiile generate prin cookie-uri despre folosirea de către dumneavoastră a acestei pagini web sunt transmise de regulă către un server de la Google din SUA şi sunt stocate acolo. În cazul unei activări a anonimizării IP în această pagină web, adresa dumneavoastră IP va fi însă prescurtată în prealabil de Google în cadrul statelor membre sau în alte state semnatare ale acordului referitor la spaţiul economic european. Adresa IP întreagă va fi transmisă către un server al Google din SUA şi prescurtată acolo numai în cazuri excepţionale. Adresa IP transmisă în cadrul Google Analytics din browserul dumneavoastră nu va fi comasată cu alte date de la Google. Cu mandatare din partea administratorului acestei pagini web, Google va folosi aceste informaţii pentru a analiza folosirea de către dumneavoastră a paginii web, pentru a întocmi rapoarte despre activităţile în pagina web şi pentru a presta către administratorul paginii web şi alte servicii legate de folosirea paginii web şi a internetului. În aceste scopuri se încadrează şi interesul nostru legitim referitor la prelucrarea datelor. Baza juridică pentru utilizarea Google Analytics este § 15 alin. 3 TMG resp. art. 6 alin. 1 lit. f din ordonanţa privind protecţia datelor. Datele trimise de noi şi asociate cu cookie-uri, identificatoare de utilizator (de ex. User ID) sau ID-uri publicitare sunt şterse automat după 14 luni. Ştergerea datelor pentru care s-a atins durata de păstrare se realizează automat o dată pe lună. Informaţii detaliate referitoare la condiţiile de folosire şi la protecţia datelor găsiţi la https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, respectiv la https://policies.google.com/?hl=ro.

Puteţi împiedica salvarea de cookies printr-o setare corespunzătoare a softului dumneavoastră de navigare; atragem însă atenţia că, în acest caz, este posibil să nu puteţi folosi toate funcţiile acestei pagini web. În plus, puteţi împiedica achiziţia datelor (inclusiv a adresei dumneavoastră IP) generate de cookie-uri şi a celor referitoare la folosirea de către dumneavoastră a paginii web de către Google, precum şi prelucrarea acestor date de către Google, descărcând şi instalând Browser add-on. Cookie-urile Opt-Out împiedică achiziţia viitoare a datelor dumneavoastră la vizitarea acestei pagini web.

 

5. Plugin-uri şi utilitare

YouTube

Paginile noastre web înglobează materiale video de la YouTube, administrat de Google. Administrator al paginilor este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA.

Când vizitaţi o pagină dotată cu materiale video YouTube, este creată o conexiunea cu serverele de la YouTube. Totodată, serverului YouTube îi sunt comunicate ce pagini de la noi aţi vizitat.

Dacă sunteţi autentificat în contul dumneavoastră de YouTube, permiteţi pentru YouTube să aloce comportamentului dumneavoastră de navigare un profil personal al dumneavoastră. Puteţi împiedica acest lucru prin deautentificare din contul dumneavoastră de YouTube.

Folosirea YouTube se realizează în interesul reprezentării atractive a ofertelor noastre online. Acest lucru reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f din ordonanţa privind protecţia datelor.

Informaţii suplimentare privind lucrul cu datele utilizatorului găsiţi în declaraţia de protecţie a datelor de la YouTube, la: https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=ro. O posibilitate Opt-Out există aici: https://adssettings.google.com/authenticated.

6. LinkedIn Social Media

The button to the social network LinkedIn Corporation, USA, is installed on our website. You can recognize the button by the LinkedIn logo. By clicking on it, LinkedIn thereby receives the information that you have visited our site with your IP address. This allows LinkedIn to assign the visit to our pages. We would like to point out that we, as the provider of the pages, have no knowledge of the content of the collected data or its use by LinkedIn. For more information, visit https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.