Obraz
Oprogramowanie BalTec hppi pc ekran startowy

Kontrola procesu

Precyzja i niezawodność

Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł motoryzacyjny czy elektroniczny, przemysł narzędziowy czy medyczny – kontrola i monitorowanie procesów formowania jest podstawą każdej udanej produkcji. Od ponad 20 lat BalTec oferuje opatentowany proces kontroli, który został opracowany specjalnie na potrzeby nitowania radialnego. Obecnie stosowany jest we wszystkich procesach nitowania BalTec.

Podstawą kontroli procesu jest monitorowanie krzywych siła – skok, zmiennych w czasie przy pomocy najnowocześniejszych czujników.

Twoje korzyści – przewaga nad konkurencją:

  • Zgodność z predefiniowanymi wymaganiami jakości
  • Potwierdzenie jakości dzięki pełnej dokumentacji procesu
  • Redukcja czasu procesu dzięki dynamicznemu wykrywaniu obrabianego elementu
  • Skrócenie czasu procesu dzięki dynamicznemu rozpoznawaniu przedmiotu obrabianego (NA)
  • Rejestracja procesu pozwalająca na potwierdzenie zdolności procesu

Legenda

Wizualizacja cyklu formowania:

T:      Czas formowania
Tc:    Całkowity cykl
S:     Skok
F:     Siła
a:     Punkt wykrycia nitu (NA)
b:     Formowanie nitu
c:     Osiągnięcie wymiarów zgodnych ze specyfikacją
d:     Koniec procesu formowania
e:     Czas odpowiedzi

Obraz
Kontrola procesu BalTec i krzywa procesu nitowania

Sterownik HPPi (nitowice ELECTRIC)

Sterownik HPPi został zaprojektowany specjalnie pod nitownice elektryczne ELECTRIC

Zastosowanym oprogramowaniem jest Windows 10 w trybie HMI (Human Machine Interface). Pozwala na bezpieczne, wydajne I produktywne zastosowanie z urządzeniami ELECTRIC. Oprogramowanie HPPi PC nie jest dostępne dla aplikacji z innymi urządzeniami niż ELECRIC.

Obraz
Zdjęcie programu BalTec HPPi

Całość jest zabezpieczona przez system EMC i spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Predefiniowane profile ruchu umożliwiają elastyczne programowanie i parametryzację profilów pod konkretną aplikację. System został wyposażony w unikalny system wykrywania nitów. Dodatkowo posiada zaimplementowaną wizualizację graficzną procesu.

Wizualizacja i prezentacja graficzna przekonują przejrzystą i uporządkowaną strukturą oraz wspomagają zarządzanie danymi procesowymi. Otwarta komunikacja I/O do współpracy z nadrzędnym systemem spełnia najnowsze wymagania przemysł 4.0.

 

Obraz
Urządzenie BalTecs Process Control HPP-25 dla maszyn CLASSIC-HPP do kontroli i monitorowania procesu nitowania

Sterownik HPP-25 (KLASYCZNE HPP)

Unikalne funkcje sterownika HPP-25 to opatentowane pomysły BalTec. Kontrola nitowania z jednoczesnym zbieraniem danych o jakości podczas monitorowania pozwala na ocenę, analizę i uzyskanie danych.Początek procesu formowania jest rejestrowany bez utraty prędkości i bez wcześniejszego skanowania. HPP-25 może być stosowany we wszystkich maszynach pneumatycznych i hydraulicznych wyposażonych w czujniki położenia i siły. Prosta obsługa z 6 różnymi rozmiarami sterowania i ponad 45 predefiniowanymi trybami pozwala na bezpośrednie, szybkie i elastyczne dostosowanie do nowych potrzeb produkcyjnych.

Wizualizacja danych procesowych i krzywych procesowych siła/skok są zawarte w standardowym zakresie dostawy. Opcjonalnie dostępne jest narzędzie PC (Windows 10). Komunikacja z i do nadrzędnego systemu sterowania odbywa się poprzez predefiniowane cyfrowe I/O. Do transmisji danych procesowych poprzez UDP dostępny jest standardowo interfejs IP/Ethernet.. Jako alternatywa dla protokołu UDP opcjonalnie dostępny jest interfejs do Siemens PLC (S7-300 | S7-400 | S7-1200 | S7-1500).

Wykończenie miękkie dla HPP-25

Wyłącznie dla Process Control HPP-25: Proporcjonalny regulator ciśnienia Smooth Finishing, zamontowany na płycie nośnej, do regulacji ciśnienia procesu nitowania za pomocą HPP-25.

Objaśnienie obrazu: X – Oś: Czas (sekundy, zmienna rozdzielczość), Y – Oś: mm / kN, Żółta krzywa: Tor wrzeciona (pokazuje postęp deformacji w czasie), Czerwona krzywa: Siła formująca przyłożona do nitu (Siła formująca = odporność na odkształcenia nit)

Obraz
Graf wykończenie miękkie BalTec
Obraz
Obudowa sterownika czasowego BalTec RC-30

Sterowanie czasowe RC-30

Proces nitowania jest kontrolowany przez ustawienie czasu.

Sterowanie to jest modułowe i może być stosowane w: nitownicach pneumatycznych (nitownica pojedyncza lub podwójna), nitownicach hydraulicznych (nitownica pojedyncza), urządzeniach do wykrywania podstawy nitu, nitownicach z obrotowym stołem podziałowym i stołach przesuwnych.