Řízení časové základny RC-30
Model
RC-30
Řízení procesu
Ne
Šířka
160.00 mm
Hloubka
459.00 mm
Výška
230.00 mm
Popis

Pro kombinaci se všemi pneumatickými a hydraulickými nýtovacími jednotkami BalTec a nýtovacími stroji radiálních tvářecích procesů, (výjimka: pracovní buňky)

Standardní verze
▪ Veškerý hardware založený na polovodičové technologii
▪ Všechna připojení na zadní straně pomocí rychlého odpojení
▪ Resetovatelné počítadlo zdvihů / hodin (celkový zdvih / celkový počet hodin nelze resetovat)

Počítaje v to
▪ RC3-X1-01, připojení senzoru přiblížení TDC a pneumatického ventilu nahoru/dolů
▪ RC3-X2-01, připojení pro potlačení externího resetu senzoru přiblížení a nožního spínače
▪ RC3-X3-01, připojení pro automatické mazání (mazací jednotka není součástí dodávky) a pracovní světlo (24 VDC)
▪ Ovládací software na kartě SD - aktualizace SW je možné prostřednictvím karty SD
▪ Uživatelská příručka v cílovém jazyce

Možnosti
▪ RC3-X4-01, připojení s integrovaným dvouručním relé pro dvouruční spínač
▪ RC3-X4-02, připojení pro nouzové zastavení (bez ručního spínače)
▪ RC3-X4-05, připojení pro pneumatický posuvný stůl (do zatěžovací polohy nebo do pracovní polohy)
▪ RC3-X5-01*, připojení pro rychlé přiblížení / nízkou pracovní rychlost ventilu vč. PVM analogový výstupní modul 0-700 mA
(pro 481)
▪ RC3-X5-02*, připojení pro rychlé přiblížení / nízkou pracovní rychlost ventilu vč. analogový modul s výstupem 4-20 mA (proporcionální tlakový ventil) (pro 151-331)
▪ RC3-X5-03, připojení pro rychlé přiblížení / nízkou pracovní rychlost ventilu bez analogového výstupního modulu
▪ RC3-X5-04, připojení přepínače Mycom pro NHE-E
▪ RC3-X6-01, připojení externí bezpečnost/ reset
▪ RC3-X7-04, skříňka senzoru/aktoru pro připojení pneumatického posuvného stolu s blokovacím zařízením; proces tváření se spustí automaticky, když je posuvný stůl uzamčen
▪ RC3-X7-05, skříňka senzoru /aktoru pro připojení pneumatického posuvného stolu bez uzamykacího zařízení
▪ RC3-X8-01, připojení pro reléový výstup stavové zprávy OK/ERR řízení

* Proporcionální tlakový ventil není součástí dodávky

Změna vyhrazena.

This modular control and can be used for:

- pneumatic riveting machines (single or double riveting machine)
- hydraulic riveting machines (single riveting machine)
- rivet base detection devices
- rotary indexing table riveting machines
- sliding tables