Zástupci společnosti BalTec

Vyberte si nejbližšího zástupce

Díky naší rozsáhlé distribuční síti a mezinárodnímu zastoupení můžeme nabídnout kvalitní technickou a celosvětovou obchodní podporu. Za tímto účelem se spoléháme na naše místní partnery. V některých lokalitách se nacházejí technologická centra a nabízejí servis a podporu první úrovně. Jiné jsou místními konzultanty pro doporučení, poradenství ohledně nejvhodnějšího stroje a podporu, pokud požadujete zpracování vzorků jako předběžný projekt pro vaši výrobu.

Vyberte si mezi běžnou žádostí nebo žádostí o podporu a pošlete zprávu jednomu z celosvětových zástupců společnosti BalTec vyfiltrováním regionu země a služby, kterou potřebujete.